Dotacje UE

 • EFRR_3_znaki_kolor

  Miło nam poinformować, iż znaleźliśmy się w gronie przedsiębiorstw, które otrzymały dofinansowanie na realizację projektu w ramach
  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
  Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw
  Działanie 3.7 Wzrost Konkurencyjności MŚP

  Tytuł projektu, to: „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu innowacyjnego produktu – stacji klejowych ASA do zaklejania papieru w masie – będącego efektem wdrożenia wyników prac o charakterze B + R”

  Przedmiotem projektu jest wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa KRYSTIAN innowacyjnego produktu – stacji klejowych ASA do zaklejania papieru w masie. Urządzenia te, stosuje się w instalacjach do produkcji papieru. Odbiorcami produktu będą producenci papieru. Wprowadzenie do oferty nowego produktu będzie efektem wdrożenia wyników prac o charakterze B+R. Zapewni to innowacyjność produktową w skali międzynarodowej.
  Aby zrealizować wdrożenie, chcemy zainwestować w środki trwałe (maszyny i urządzenia) i wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie). Zakup, uruchomienie, wdrożenie i zintegrowanie wszystkich nowozakupionych elementów projektu z istniejącym systemem produkcyjnym, umożliwi produkcję nowego, innowacyjnego wyrobu – stacji klejowych ASA. Dzięki realizacji projektu nastąpi rozszerzenie działalności eksportowej.
  Cele jakie chcemy osiągnąć dzięki realizacji projektu,to :
  – poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
  – wzrost poziomu innowacyjności,
  – wprowadzenie nowych/ulepszonych produktów i usług,
  – rozwój TIK

  Planowane efekty,to:
  – wzrost obrotów i zatrudnienia,
  – poprawa wyniku finansowego firmy,
  – wzrost konkurencyjności,
  – trwałe umocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku.

  Wartość projektu
  2 841 546,00
  Wkład Funduszy Europejskich
  1 617 140,00

 • W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym,
  Działanie 6.1: Paszport do eksportu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa

  Firma KRYSTIAN PPH realizowała I etap Projektu – Przygotowanie Planu rozwoju eksportu:

  "Rozwój przedsiębiorstwa KRYSTIAN PPH poprzez eksport"
  Nr wniosku o dofinansowanie: WND-POIG.06.01.00-06-015/11
  Celem projektu jest rozwój firmy KRYSTIAN PPH poprzez rozpoczęcie sprzedaży eksportowej w oparciu o przygotowaną strategię. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez stworzenie wizji i strategii wejście na rynki zagraniczne (rumuński oraz ukraiński) w wyniku opracowania Planu Rozwoju eksportu, a następnie realizację rekomendowanych działań.
  Całkowity koszt projektu: 12 500 PLN

  Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 10 000 PLN

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013

  Realizacja projektu została zakończona.

  logotyp.jpg

 •  

  W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.3 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa

  Firma KRYSTIAN PPH realizowała Projekt :

  "Wdrożenie innowacyjności procesowej i organizacyjnej poprzez zakup centrum obróbczego oraz sprzętu komputerowego i oprogramowania w celu podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa"

  Nr umowy: 06.08-UDA-RPLU.01.03.00-06-090/08

  Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy PPH KRYSTIAN poprzez wdrożenie innowacyjności procesowej (szybszy, bardziej efektywny i bezpieczniejszy proces) i organizacyjnej (stworzenie systemu wymiany informacji pomiędzy wszystkimi działami administracyjnymi firmy i produkcja) za pomocą inwestycji w nowoczesny park maszynowy (nowa obrabiarka) oraz sprzęt i oprogramowanie komputerowe.

  Całkowity koszt projektu: 791 413,51 PLN

  Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 271 107,33 PLN

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

  LOGOLAWP.JPG

   Realizacja projektu została zakończona.


   ——————————————————————————————————————

   W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.7 współfinansowanego z środków europejskich i dotacji celowej.

  Firma Krystian PPH realizowała Projekt:

  "Podwyższenie konkurencyjności Krystian PPH poprzez zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie wdrożenia innowacyjnego systemu zarządzania przepływem informacji w przedsiębiorstwie"

  Nr umowy: 06.09-UDA-RPLU.01.07.00-06-021/09

  Celem projektu jest podwyższenie konkurencyjności PPH KRYSTIAN poprzez zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie projektowania i wdrożenia systemu zarządzania przepływem informacji w przedsiębiorstwie. System wymiany informacji między wszystkimi komórkami organizacyjnymi firmy umożliwi szybszy, bardziej efektywny i wydajniejszy sposób zarządzania przepływem pracy. Ww. system umożliwi wdrożenie innowacyjności organizacyjnej. Wdrożenie innowacyjności będzie możliwe dzięki nowoczesnemu systemowi informatycznemu Windows SharePoint Services 3.0.

  Całkowity koszt projektu: 71 736,00 PLN

  Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 24 990,00 PLN

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

  Realizacja projektu została zakończona.

  LOGOLAWP.JPG

  ———————————————————————————————————————————————————–

   

  INNOWACYJNA_GOSPODARKA.gif wersjakolor.jpg UELOGO.jpg

   

  Rozwój Przedsiębiorstwa Krystian PPH poprzez eksport w ramach

  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  2007-2013

   

  "Dotacje na innowacje 

  Inwestujemy w Waszą przyszłość "

   

  Wartość projektu 12 500,00 PLN, wartość wkładu 2 500,00 PLN

   

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego