European Union grants

 • W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.7 współfinansowanego ze środków europejskich i dotacji celowej

  Firma KRYSTIAN PPH zrealizowała Projekt :

  "Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie wdrożenia innowacyjnej technologii ICT w oparciu o chmurę obliczeniową"

  Nr umowy: 03.11-UDA-RPLU.01.07.00-06-031/11

  Celem projektu jest podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie wdrożenia innowacyjnej technologii ICT
  w oparciu o chmurę obliczeniową. Zastosowanie chmury obliczeniowej podniesie poziom usług ICT firmy w zakresie: skalowalności, dostępności, wydajności, zarządzania, elastyczności i niezawodności, a także wpłynie pozytywnie na ekologię.

  Całkowity koszt projektu: 64 759,50 PLN

  Kwota dofinansowania ze środków europejskich i dotacji celowej: 26 325,00 PLN

  Projekt współfinansowany ze środków europejskich i dotacji celowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

  LOGOLAWP.JPG

 • W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym,
  Działanie 6.1: Paszport do eksportu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa

  Firma KRYSTIAN PPH realizowała I etap Projektu – Przygotowanie Planu rozwoju eksportu:

  "Rozwój przedsiębiorstwa KRYSTIAN PPH poprzez eksport"

  Nr wniosku o dofinansowanie: WND-POIG.06.01.00-06-015/11

  Celem projektu jest rozwój firmy KRYSTIAN PPH poprzez rozpoczęcie sprzedaży eksportowej w oparciu o przygotowaną strategię. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez stworzenie wizji i strategii wejście na rynki zagraniczne (rumuński oraz ukraiński) w wyniku opracowania Planu Rozwoju eksportu, a następnie realizację rekomendowanych działań.

  Całkowity koszt projektu: 12 500 PLN

  Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 10 000 PLN

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013

  Realizacja projektu została zakończona.

  logotyp.jpg

 •  

  W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.3 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa

  Firma KRYSTIAN PPH realizowała Projekt :

  "Wdrożenie innowacyjności procesowej i organizacyjnej poprzez zakup centrum obróbczego oraz sprzętu komputerowego i oprogramowania w celu podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa"

  Nr umowy: 06.08-UDA-RPLU.01.03.00-06-090/08

  Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy PPH KRYSTIAN poprzez wdrożenie innowacyjności procesowej (szybszy, bardziej efektywny i bezpieczniejszy proces) i organizacyjnej (stworzenie systemu wymiany informacji pomiędzy wszystkimi działami administracyjnymi firmy i produkcja) za pomocą inwestycji w nowoczesny park maszynowy (nowa obrabiarka) oraz sprzęt i oprogramowanie komputerowe.

  Całkowity koszt projektu: 791 413,51 PLN

  Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 271 107,33 PLN

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

  LOGOLAWP.JPG

   Realizacja projektu została zakończona.


   ——————————————————————————————————————

   W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.7 współfinansowanego z środków europejskich i dotacji celowej.

  Firma Krystian PPH realizowała Projekt:

  "Podwyższenie konkurencyjności Krystian PPH poprzez zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie wdrożenia innowacyjnego systemu zarządzania przepływem informacji w przedsiębiorstwie"

  Nr umowy: 06.09-UDA-RPLU.01.07.00-06-021/09

  Celem projektu jest podwyższenie konkurencyjności PPH KRYSTIAN poprzez zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie projektowania i wdrożenia systemu zarządzania przepływem informacji w przedsiębiorstwie. System wymiany informacji między wszystkimi komórkami organizacyjnymi firmy umożliwi szybszy, bardziej efektywny i wydajniejszy sposób zarządzania przepływem pracy. Ww. system umożliwi wdrożenie innowacyjności organizacyjnej. Wdrożenie innowacyjności będzie możliwe dzięki nowoczesnemu systemowi informatycznemu Windows SharePoint Services 3.0.

  Całkowity koszt projektu: 71 736,00 PLN

  Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 24 990,00 PLN

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

  Realizacja projektu została zakończona.

  LOGOLAWP.JPG

   ———————————————————————————————————————

  W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.6 współfinansowanego z środków europejskich i dotacji celowej.

  Firma Krystian PPH realizuje Projekt:

  "Zakup specjalistycznych usług i urządzeń badawczych w celu opracowania innowacyjnej, proekologicznej technologii produkcji masy papierniczej i uzyskania patentu"

  Nr umowy: 10.09-UDA-RPLU.01.06.00-06-005/10

  Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej, proekologicznej technologii produkcji masy papierniczej (szybszy, bardziej efektywny i proekologiczny proces) i uzyskanie patentu poprzez zakup specjalistycznych usług od jednostki B+R i urządzeń badawczych.

  Zakup usługi B+R, urządzeń do budowy stanowiska badawczego i laptopa, umożliwi opracowanie innowacyjnej, proekologicznej technologii oraz wdrożenie w krótkim czasie, opracowanego rozwiązania do praktyki gospodarczej i uzyskanie patentu. Projekt pozwoli na unowocześnienie oferty, wzrost innowacyjności, zwiększenie obrotów i zatrudnienia, poprawę wyniku finansowego, a tym samym wzrost konkurencyjności oraz znaczące i trwałe umocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku.

  Całkowity koszt projektu: 487 878,00 PLN

  Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:  237 940,50 PLN

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

  LOGOLAWP.JPG

   ——————————————————————————————————————-

  Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich:
  Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
  ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin,tel. 81 44 16 864, 81 44 16 865,faks 81 44 16 740

     

  Adres strony internetowej informującej o RPO WL prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Wojewówdztwa Lubelskiego

  http://www.lubelskie.pl/index.php?pid=1071

     
   

  Instytucja Zarządzająca RPO WL:
  Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
  ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin, tel. 81 44 16 738, faks 81 44 16 740

  Punkt Informacyjny
  Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego
  UMWL w Lublinie
  tel.: 800 888 776 (bezpłatna infolinia), 81 44-16-750
  e-mail: rpo@lubelskie.pl, www.rpo.lubelskie.pl
   
  Punkt Informacyjny
  Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
  tel.: 81 46-23-831, 81 46-23-812
  e-mail: lawp@lubelskie.pl, www.lawp.lubelskie.pl

     

   ———————————————————————————————————————————————————–

  Firma Krystian PPH została nominowana do nagrody Innowacyjny Przedsiębiorca Województwa Lubelskiego.

   ———————————————————————————————————————————————————–

   

  INNOWACYJNA_GOSPODARKA.gif wersjakolor.jpg UELOGO.jpg

   

  Rozwój Przedsiębiorstwa Krystian PPH poprzez eksport w ramach

  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  2007-2013

   

  "Dotacje na innowacje 

  Inwestujemy w Waszą przyszłość "

   

  Wartość projektu 12 500,00 PLN, wartość wkładu 2 500,00 PLN

   

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego