Strategia firmy

Dbałość o jakość

Planujemy rozwój w oparciu o dotychczasowe doświadczenia i zapotrzebowanie rynku. Świadczenie usług w wąskich niszach w zakresie specjalistycznych maszyn. Chcemy umacniać naszą pozycję solidnego producenta unikatowych urządzeń, wymagających szczególnego nadzoru i dbałości oraz zaawansowania technologicznego. Nie mając ograniczeń geograficznych ani technologicznych możemy wykonać każdą maszynę pod indywidualne zamówienie.

Klienci PPH KRYSTIAN kupują maszyny do konfekcjonowania ekonomicznych papierów higienicznych – głównie makulaturowych. Oprócz podstawowych oczekiwań odnośnie wysokiej jakości i niskiej ceny produktów, odbiorcy oczekują od PPH KRYSTIAN uwzględnienia w swojej ofercie następujących elementów:
*  Możliwości zakupu kompletnych linii do konfekcjonowania papierów higienicznych, a nie jedynie pojedynczych maszyn. W praktyce, kompletna linia technologiczna obejmuje następujące maszyny: przewijarkę, piłę, stół do pakowania zwoików i banderolownicę. Oferta firmy KRYSTIAN jest kompletna i nie ogranicza się do sprzedaży pojedynczych maszyn, ale oferuje także całe linie produkcyjne;
* Pełnej automatyzacji maszyn i linii technologicznych. Rzecz w tym, aby ograniczyć konieczność ręcznej obsługi maszyn. Operator powinien pełnić rolę nadzorcy, a nie elementu ciągu technologicznego.
* Dużej wydajności maszyn.
* Szybkiego i skutecznego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
* Maszyn oferujących technologie dekorowania papieru na poziomie nie ustępującym koncernom międzynarodowym z segmentu premium. W szczególności chodzi o maszynę typu przewijarka ze stacją gofrującą z dwoma wałami i sklejaniem (moletowaniem) warstw papieru. Dzięki takiej maszynie możliwe byłoby uzyskiwanie papieru higienicznego 2-warstwowego z wypukłym wzorem po obu stronach wstęgi papierowej.
* Odnośnie urządzeń klasy piła: możliwości cięcia logów  papieru o dużych średnicach oraz możliwości cięcia kilku logów za jednym cięciem. Firma KRYSTIAN posiada w ofercie różnorodne piły spełniające wymogi klientów. patrz : Piły tarczowe

Rękojmia i gwarancja.

Firma udziela gwarancji na wszystkie swoje produkty. Polityka firmy nie przewiduje pozostawienia klienta bez pomocy, także po okresie gwarancyjnym. W przypadkach wystąpienia problemów lub konieczności wykonania okresowych przeglądów i konserwacji po upływie okresu gwarancji, pracownicy PPH KRYSTIAN zawsze są gotowi pojechać do klienta, celem wykonania odpowiednich czynności naprawczo-obsługowych. Cieszymy się gronem tzw. stałych klientów, decydujących się na ponowne zakupy w PPH KRYSTIAN.

Poszerzanie rynków zbytu.

Produkty PPH Krystian są sprzedawane na rynku krajowym, jak i eksportowane na rynki zagraniczne. Zdecydowana większość wyrobów z logo KRYSTIAN jest produkowana na rynek krajowy, z czego niewielka część pozostaje u odbiorców z województwa lubelskiego. Mamy doświadczenie w obsłudze rynków Europy Wschodniej, który uważamy za bardzo perspektywiczny oraz na którym będą systematycznie rosły wymagania Klientów. Widzimy szansę w dedykowanych maszynach zaprojektowanych dla potrzeb konkretnych klientów patrz : Maszyny specjalne oraz wzrastającego zapotrzebowania na zagwarantowanie bezpieczeństwa produktu.

Zrównoważony rozwój – KRYSTIAN – Technologie i innowacje w zgodzie z naturą.

Zrównoważony rozwój oznacza, że wzrost gospodarczy prowadzi do zwiększania spójności społecznej oraz podnoszenia jakości środowiska naturalnego, m.in. poprzez ograniczanie szkodliwego wpływu produkcji i konsumpcji na stan środowiska i ochronę zasobów przyrodniczych.

W Polsce zasada ta zyskała rangę konstytucyjną – została zapisana w art. 5 konstytucji RP[8], a definicja zrównoważonego rozwoju znalazła się w ustawie Prawo ochrony środowiska:

„[jest to] taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń[9]”

W języku potocznym pojęcie to często używane jest jako synonim zachowań „proekologicznych”, zaś w środowiskach biznesowych jest utożsamiane z sukcesem i innowacyjnością, dlatego

KRYSTIAN – Technologie i innowacje- obrał sobie za cel działań:
„W zgodzie z naturą”

Nieustannie modernizujemy  posiadane maszyny i prowadzimy badania nad inwestycjami w poprawę ekologiczności zarówno realizowanych urządzeń,jak i nowych patentów.

Dokonano zgłoszenia patentowego na „Sposób produkcji estrów (biopaliw) w procesie ciągłym przepływu”.

Firma KRYSTIAN jest autorem niekonwencjonalnych  rozwiązań przyjaznych środowisku np. w dziedzinie odzysku ciepła i flotacji wody podsitowej.