Strategia companiei

Grija faţă de calitate

Plănuim dexvoltarea bazându-ne pe experienţa din trecut şi cererea pieţei. Prestarea de servicii în nişele înguste în domeniul maşinilor de specialitate. Dorim să consolidăm poziţia noastră de producător de încredere de utilaje unice, care necesită supraveghere şi grijă specială o tehnologie avansată. Plănuim atingerea obiectivelor, prin selectarea Clienţilor exigenţi care ridică barierele din punct de vedere tehnic şi a nivelului de încredere şi experienţă în branşă. Ne având nici un fel de limite geografice şi tehnologice putem realiza orice maşină pentru comenzile individuale.

Clienţii PPH KRYSTIAN cumpără maşini pentru prepararea hârtiilor igienice economice – în principal din maculatură. În plus, faţă de aşteprtările de bază cu privire la calitatea înaltă şi preţul scăzut al produselor, beneficiarii aşteaptă de la PPH KRYSTIAN includerea în oferta sa a următoarelor elemente:

• Posibilitatea de achiziţionare a liniilor complete pentru prepararea hârtiei igienice, şi nu doar a maşinilor individuale. În practică, linia tehnologică completă cuprinde următoarele maşini: maşina de rebobinat, ferăstrăul, masă pentru ambalarea spirelor, maşina pentru prinderea bandelorelor. Oferta companiei KRYSTIAN este completă şi nu se limitează la vânzarea maşinilor individuale, ci oferă, de asemenea, linii de producţie complete;
• Automatizarea completă a maşinilor şi liniilor tehnologice. Idea este de a reduce nevoia de manipulare manuală a maşinilor. Operatorul maşinii trebuie să îndeplinească rolul de supraveghetor nu a unui element al liniei tehnologice.
• Randamentul mare al maşinilor.
• Un service rapid şi eficient în timpul garanţiei şi după perioada cuprinsă de garanţie.
• Maşini care oferă o tehnologie de decorare a hârtiei la nivelul concernelor internaţionale din segmentul premium. În primul rând este vorba despre maşina de tip maşimă de rebobinare cu stacţie de gofrare cu doi arbori şi cu posibilitatea de lipire (moletare) a straturilor de hârtie. Datorită unie stfel de maşini ar fi posibilă obţinerea hârtiei igienice cu 2 straturi şi model convex pe ambele părţi ale benzii de hârtie.
• Referitor la dispozitivele din clasa ferăstrău: posibilitatea de tăiere a sulurilor de hârtie cu diametru mare şi posibilitatea de tăiere a câtorva suluri odată. Compania KRYSTIAN include în oferta sa diferite ferăstraie care îndeplinesc cerinţele clienţilor;

În momentul de faţă oferta companiei PPH KRYSTIAN îndeplineşte aşteptările clienţilor în marea majoritate a cazurilor, punând accent special pe service-ul de după vânzare. Compania oferă garanţie pentru toate produsele sale. Politica companiei nu prevede lăsarea clientului fără ajutor chiar şi după perioada cuprinsă de garanţie. În cazul în care apar probleme sau nevoia de realizare a inspecţiilor periodice şi a conservării după trecerea perioadei cuprinse de garanţie, angajaţii PPH KRYSTIAN în permanenţă sunt gata pentru amerge la client, cu scopul de a realiza activităţile de reparare şi deservire corespunzătoare. Acest fapt conduce la extinderea gamei aşa numiţilor clienţi fideli, care se decid să facă alte cumpărături de la PPH KRYSTIAN.

Lărgirea pieţelor de desfacere
Produsele companiei PPH Krystian sunt vândute pe piaţa naţională, dar sunt de asemenea, exportate pe pieţele internaţionale. Marea majoritate a produselor cu logo-ul KRYSTIAN este fabricată pentru piaţa naţională, dintre care o mică parte rămâne la beneficiarii din judeţul Lublin. Avem experienţă în deservirea pieţelor Europei de Est, pe care le considerăm de perspectivă şi pe care vor creşte sistematic cerinţele clienţilor. Vedem o mare şansă în maşinile dedicate proiectate pentru nevoile unor clienţi concreţi şi cererea tot mai mare pentru asigurarea siguranţei produselor.
 
Dezvoltarea echilibrată- KRYSTIAN – Tehnologii şi inovări în armonie cu natura.
Grija pentru mediul natural este unul dintre obiectivele noastre pe termen lung. Activitatea economică trebuie să ţină cont de interesele mediului din imediata vecinătate, de aceea
 

KRYSTIAN – Tehnologie şi inovare- şi-a ales ca obiectiv de activitate:
“În armonie cu natura”

 
Necontenit modernizăm maşinile pe care le posedăm şi şi facem cercetări asupra investiţiilor cu privire la îmbunătăţirea ecologică atât a utilajelor pe care le realizăm cât şi a noilor patente.

A fost depusă cererea pentru brevetarea „Metoda de producţie a esterilor (biocombustibililor) în procesul de flux continuu”.

Compania KRYSTIAN este autorul unor soluţii neconvenţionale preitenoase pentru mediu de ex. în domeniul de recuperare a căldurii şi flotaţia apei de sub sită.