System Zarządzania Jakością

Polityka Biznesowa Systemu Zarządzania Jakością Przedsiębiorstwa P.P.H. KRYSTIAN

Właściciel Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KRYSTIAN wyznaczył następujący cel: zdobyć i utrzymać pozycję najlepszego w Polsce producenta maszyn do konfekcjonowania papierów higienicznych makulaturowych i tulejarek, kupowanych i cenionych przez klientów za ich jakość, niezawodność i atrakcyjną cenę, a także zapewnić rozwój w obszarze maszyn specjalnych według rozwiązań technologicznych know – how, Działu Obróbki Skrawaniem, budowy konstrukcji stalowych, elementów oczyszczalni ścieków i usług z zakresu ślusarki budowlanej, zgodnie z wymaganiami klientów.

Polityka Środowiskowa

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe KRYSTIAN od wielu lat prowadzi działania w kierunku ochrony środowiska naturalnego poprzez produkcję oraz rozwój wyrobów specjalnego przeznaczenia, które charakteryzują się szczególnymi właściwościami w zakresie ekologii. Zobowiązujemy się do przestrzegania wymagań prawnych i innych uregulowań środowiskowych mających zastosowanie w prowadzonej przez nas działalności oraz zidentyfikowanych aspektach środowiskowych. Świadomość kadry kierowniczej i pracowników, nadzorowanie i monitorowanie wpływu na środowisko, realizowane cele środowiskowe gwarantują, że rozwój przedsiębiorstwa odbywa się z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Polityka Jakości
Polityka Środowiskowa