Cross-flow heat exchenger

PICT0018

Wymienniki płytowe o rewelacyjnej sprawności (spadek ciśnienia 0,1 Pa).

Maszyny
WYMIENNIK PŁYTOWY TYPU VLFA
– system Geaklima

Przeznaczenie:

Wymiennik płytowy (rekuperator) jako przeponowy wymiennik ciepła o działaniu ciągłym, służy do ogrzewania powietrza lub paliwa gazowego przy wykorzystaniu ciepła uchodzących spalin lub gazów odpadkowych. Przeznaczony jest do pracy ciągłej w instalacji odzyskiwania energii cieplnej. Ma zastosowanie tam gdzie należy schłodzić duże masy gorącego powietrza, np. w papierniach.

Opis konstrukcyjny:

Konstrukcja oparta jest na stalowych ceownikach „100” zespawanych w formie dwóch ram pomiędzy którymi znajdują się elementy przekazujące ciepło – blachy aluminiowe. Blachy aluminiowe przekładane są na przemian przy pomocy aluminiowych ceówek. Końce płyt zagięte są pod kątem celem lepszego mocowania pomiędzy płytami.
Z obydwu stron wymiennik jest ocieplony watą szklaną i obudowany blachą aluminiową.

Instrukcja użytkowania i konserwowania:

Wymiennik z racji swojej konstrukcji i zastosowania jest urządzeniem
nie wymagającym obsługi. Należy jedynie zwrócić uwagę na czystość płyt wymiennika podczas pracy. Silne zabrudzenie powoduje znaczne zmniejszenie sprawności urządzenia i duże straty energetyczne. Należy zwrócić uwagę na szczelność instalacji wymiennika a w szczególności na mieszanie się powietrza ciepłego z zimnym.
Konserwacja wymiennika polega na codziennym sprawdzeniu całej konstrukcji instalacji wymiennika i comiesięcznym sprawdzeniu i usunięciu ewentualnych przedmuchów z części zimnej do ciepłej i odwrotnie. Raz do roku należy pomalować stalowe elementy konstrukcji wsporczej wymiennika. W okresach miesięcznych należy sprawdzić stan skręcenia wymiennika i dokręcić poluzowane śruby. Nie należy dopuścić do zalania wymiennika skroplinami, gdyż konstrukcja przeznaczona jest do pracy z powietrzem.

Weitere Videos