Ink removal

 • Większe trudności w odbarwianiu makulatury biurowej stanowią pigmenty farb drukarskich, barwniki, tonery, tusze.

  Gazety, czasopisma i makulatura biurowa stanowią znaczną część papieru odzyskanego przeznaczonego do ponownego przerobu na biały papier graficzny i papiery sanitarne. Ze względu na wysokie wymagania stawiane tym papierom – głównie jeśli chodzi o białość  i czystość, masy do ich wyrobu muszą zostać w procesie przygotowania poddane odbarwianiu  (czyli usuwaniu farby drukarskiej) i bieleniu. Do usuwania farby drukarskiej stosuje się metody flotacji i wymywania lub kombinacje obu tych procesów. Flotacja jest to metoda odseparowywania zanieczyszczeń zdyspergowanych i koloidowych z wody, której podstawą jest zdolność cząsteczek do przyklejania się do pęcherzyków powietrznych oraz do przenoszenia się razem z nimi do warstwy pianowej.
  W celu poprawy efektywności procesu stosuje się tzw. kolektory (ksantogeniany) modyfikujące kąt zwilżenia (napięcie powierzchniowe).
  W celu poprawy selektywności działania kolektorów stosuje się bądź aktywatory wzmacniające działanie kolektorów, bądź depresatory, osłabiające to działanie.

  1.jpg

   

  Z rysunku odczytujemy

  11.jpg

  Ostatecznie można zapisać

  12.jpg

   

  Warunek równowagi

  13.jpg

   

  W praktyce z uwagi na nieregularność kształtów maksymalny wymiar może być nieco większy, możliwa jest też flotacja jednej cząstki za pomocą wielu pęcherzyków

  Przyjmijmy dla oszacowania

  14.jpg

  daje to pracę rzędu

  0.jpg

  Oraz siłę (zakładając jej stałość w trakcie przenoszenia cząstki poza granicę międzyfazową)

  15.jpg

  Siła ta musi równoważyć siłę grawitacji

   

   16.jpg

  Zakładając gęstość cząstki

   17.jpg

  Możemy wyznaczyć maksymalny promień flotowanych cząstek

   18.jpg

  Przenikanie się błonek powierzchniowych emulgatora i kolektora

  2.jpg

   

  Flotacja przebiega w sposób optymalny na ogół przy pokryciu przez kolektor jedynie około 5-15% powierzchni z uwagi na wzajemne oddziaływanie błonek powierzchniowych emulgatora (środek pianotwórczy) i kolektora. Przy wyższych stężeniach adhezja pęcherzyków ulega stłumieniu.