krystian_lublin

Miło nam poinformować, iż znaleźliśmy się w gronie przedsiębiorstw, które otrzymały dofinansowanie na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw
Działanie 3.7 Wzrost Konkurencyjności MŚP

Tytuł projektu: „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie do produkcji maszyny do wytwarzania słomek papierowych”

Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności PPH KRYSTIAN poprzez wdrożenie wyników własnych prac B+R Wnioskodawcy, co umożliwi wprowadzenie do oferty nowego, innowacyjnego produktu – maszyny do produkcji słomek papierowych.
W  ostatnich latach nieprzerwanie wzrasta znaczenie działań proekologicznych. Zyskuje na znaczeniu problem ograniczania zanieczyszczeń, zwłaszcza wynikających z powszechnego stosowania jednorazowych produktów plastikowych, w tym słomek. Projekt umożliwi dywersyfikację produkcji o nowy, konkurencyjny i innowacyjny produkt = maszynę do produkcji słomek papierowych.
Ww. cel główny jest drogą do realizacji podstawowych i nadrzędnych celów projektu i przedsiębiorstwa, takich jak: poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku regionalnym, krajowym i międzynarodowym, wzrost poziomu innowacyjności, wprowadzenie nowych/ulepszonych produktów/usług, wzrost zatrudnienia oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego. Zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń produkcyjnych umożliwi dodatkowo wprowadzenie ulepszonych usług.

Wartość projektu: 3 164 844,96 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 801 131,23 PLN

Realizacja projektu w trakcie.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw
Działanie 3.7 Wzrost Konkurencyjności MŚP

Firma Krystian PPH zrealizowała Projekt: „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu innowacyjnego produktu – stacji klejowych ASA do zaklejania papieru w masie – będącego efektem wdrożenia wyników prac o charakterze B + R”

Przedmiotem projektu było wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa KRYSTIAN innowacyjnego produktu – stacji klejowych ASA do zaklejania papieru w masie. Urządzenia te, stosuje się w instalacjach do produkcji papieru. Odbiorcy produktu to producenci papieru. Wprowadzenie do oferty nowego produktu jest efektem wdrożenia wyników prac o charakterze B+R. Zapewnia to innowacyjność produktową w skali międzynarodowej.
Aby zrealizować wdrożenie, zainwestowaliśmy w środki trwałe (maszyny i urządzenia) i wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie). Zakup, uruchomienie, wdrożenie i zintegrowanie wszystkich nowo zakupionych elementów projektu z istniejącym systemem produkcyjnym, umożliwia produkcję nowego, innowacyjnego wyrobu – stacji klejowych ASA. Realizacja projektu umożliwia rozszerzenie działalności eksportowej.

Realizacja projektu umożliwia osiągnięcie następujących celów:

  • – poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
  • – wzrost poziomu innowacyjności,
  • – wprowadzenie nowych/ulepszonych produktów i usług,
  • – rozwój TIK

 

Spodziewane efekty to:

  • – wzrost obrotów i zatrudnienia,
  • – poprawa wyniku finansowego firmy,
  • – wzrost konkurencyjności,
  • – trwałe umocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku.

 

Wartość projektu: 2 841 546,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:1 617 140,00 PLN

Realizacja projektu została zakończona.

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013
Oś Priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym,
Działanie 6.1: Paszport do eksportu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

Firma KRYSTIAN PPH realizowała I etap Projektu – Przygotowanie Planu rozwoju eksportu:
"Rozwój przedsiębiorstwa KRYSTIAN PPH poprzez eksport"

Nr wniosku o dofinansowanie: WND-POIG.06.01.00-06-015/11
Celem projektu był rozwój firmy KRYSTIAN PPH poprzez rozpoczęcie sprzedaży eksportowej w oparciu o przygotowaną strategię. Cel ten został zrealizowany poprzez stworzenie wizji i strategii wejście na rynki zagraniczne (rumuński oraz ukraiński) w wyniku opracowania Planu Rozwoju eksportu, a następnie realizację rekomendowanych działań.

Całkowity koszt projektu: 12 500 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 10 000 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013

Realizacja projektu została zakończona.

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, 
Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje, 
Działanie 1.3 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa

Firma KRYSTIAN PPH realizowała Projekt: "Wdrożenie innowacyjności procesowej i organizacyjnej poprzez zakup centrum obróbczego oraz sprzętu komputerowego i oprogramowania w celu podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa"

Nr umowy: 06.08-UDA-RPLU.01.03.00-06-090/08
Celem projektu było podniesienie konkurencyjności firmy PPH KRYSTIAN poprzez wdrożenie innowacyjności procesowej (szybszy, bardziej efektywny i bezpieczniejszy proces) i organizacyjnej (stworzenie systemu wymiany informacji pomiędzy wszystkimi działami administracyjnymi firmy i produkcja) za pomocą inwestycji w nowoczesny park maszynowy (nowa obrabiarka) oraz sprzęt i oprogramowanie komputerowe.

Całkowity koszt projektu: 791 413,51 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 271 107,33 PLN
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Realizacja projektu została zakończona.

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, 
Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje, 
Działanie 1.7 współfinansowanego z środków europejskich i dotacji celowej.

Firma Krystian PPH realizowała Projekt: "Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie wdrożenia innowacyjnej technologii ICT w oparciu o chmurę obliczeniową"

Nr umowy: 03.11-UDA-RPLU.01.07.00-06-031/11
Celem projektu było podwyższenie konkurencyjności PPH KRYSTIAN poprzez zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie wdrożenia innowacyjnej technologii ICT w oparciu o chmurę obliczeniową (ang. cloud computing. Zastosowanie claud computing umożliwiło podniesienie poziomu usług ICT firmy w zakresie: skalowalności, dostępności, wydajności, zarządzania, elastyczności i niezawodności.
Ww. technologia umożliwiła wdrożenie innowacyjności organizacyjnej. Wdrożenie innowacyjności było możliwe dzięki przeniesieniu części funkcjonalności ICT z lokalnych serwerów i komputerów firmy w chmurę obliczeniową.

Całkowity koszt projektu: 64 759,50 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:  22 376,25 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Realizacja projektu została zakończona.

 

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, 
Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje, 
Działanie 1.7 współfinansowanego z środków europejskich i dotacji celowej.

Firma Krystian PPH realizowała Projekt: "Podwyższenie konkurencyjności Krystian PPH poprzez zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie wdrożenia innowacyjnego systemu zarządzania przepływem informacji w przedsiębiorstwie"

Nr umowy: 06.09-UDA-RPLU.01.07.00-06-021/09
Celem projektu było podwyższenie konkurencyjności PPH KRYSTIAN poprzez zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie projektowania i wdrożenia systemu zarządzania przepływem informacji w przedsiębiorstwie. System wymiany informacji między wszystkimi komórkami organizacyjnymi firmy umożliwił szybszy, bardziej efektywny i wydajniejszy sposób zarządzania przepływem pracy. Ww. system umożliwił wdrożenie innowacyjności organizacyjnej. Wdrożenie innowacyjności było możliwe dzięki nowoczesnemu systemowi informatycznemu Windows SharePoint Services 3.0.

Całkowity koszt projektu: 71 736,00 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 24 990,00 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Realizacja projektu została zakończona.

 

 

Rozwój Przedsiębiorstwa Krystian PPH poprzez eksport w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

"Dotacje na innowacje, Inwestujemy w Waszą przyszłość " 

Wartość projektu: 12 500,00 PLN,
Wartość wkładu: 2 500,00 PLN 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Realizacja projektu została zakończona.

 

Dane firmy

PPH KRYSTIAN Krystian Klementowicz

telefon: +48(81) 744-32-21

ulica: Budowlana 5

20-469 Lublin

Polska

Linki

PPH KRYSTIAN Krystian Klementowicz © 2024 | Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj»